T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Projekti vzdrževalnih del ter strokovni in finančni nadzor pri izvedbi vzdrževalnih del v Vrtcu Semedela

Naročnik: Mestna občina Koper

Datum: 2012

Enota Rozmanova:

 • Priprava in dovod tople sanitarne vode, priprava popisov, marec 2012
 • Popis in ocena del za dobavo dodatnega montažnega bojlerja, marec 2012
 • Strokovni in finančni nadzor pri montaži bojlerja za pripravo tople sanitarne vode, april 2012
 • Strokovni in finančni nadzor pri menjavi mešalnih ventilov za dobavo tople sanitarne vode v sanitarijah, junij 2012

 

Enota Prisoje:

 • Izdelava ocene del za zamenjavo preostale strešne kritine, marec 2012

 

Enota Ankaran:

 • Ogled in poročilo o zamakanju sten, april 2012

 

Enota Markovec in enota OŠ Anton Ukmar:

 • Nadzor pri izvedbi postavitve sončne elektrarne, junij - julij 2012
 • Strokovni in finančni nadzor pri intervencijski sanaciji žlebov nad hodnikom kuhinje, september 2012
 • Popis in ocena del za popravilo strehe na mestu zamakanja, oktober 2012
 • Strokovni in finančni nadzor pri popravilu strehe, oktober 2012

 

Enota Slavnik

 • Ogled in poročilo o nastali škodi zaradi kraje žlebov, avgust 2012
 • Poročilo o zamakanju na objektu, november 2012
 • Popis in ocena del za obnovo kuhinje, november 2012
 • Popis in ocena del za sanacijo zamakanja, november 2012
 • Popis in ocena del za sanacijo hidroizolacije prizidka, december 2012
 • Strokovni in finančni nadzor pri sanaciji hidroizolacije prizidka, december 2012
 • Popis in ocena del za sanacijo strehe, december 2012