T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Strokovno svetovanje in izdelava hidrološko-hidravlične študije za določitev ekološko sprejemljivega pretoka za ribogojnico RD Zagorje

Naročnik: Ribiška družina Zagorje

Izvajalec: Izvir-plan d.o.o.
Datum: november 2012
Odgovorni projektant: mag. Tomaž UMEK, univ.dipl.inž.grad.

Povzetek:

Namen projekta je bil pripraviti Hidrološko poročilo z oceno vrednosti srednjega malega pretoka in srednjega pretoka.

Iz analize merjenih pretokov hidrološko podobnega povodja (Medija) hidrogeološko homogenega porečja in povodja iz iste skupine ekoloških tipov vodotoka smo določili  izhodišče za določitev ekološko sprejemljivega pretoka in skladno z enačbo iz 7.člena Uredbe o Qes izračunali ekološko sprejemljiv pretok za odvzemno mesto na potoku Ribnica. Ker gre za kratek povratni odvzem vode, bo glede na določen ekološko sprejemljiv pretok možno spremljati in vplivati na odvzem vode za ribogojnico in spremljati pretoke v osnovni strugi potoka Ribnica. Mersko mesto bo urejeno v skladu z odločbo o določitvi ekološko sprejemljivega pretoka.