T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Tomaž Umek - delovne izkušnje in CV (Europass)

mag. Tomaž Umek, univ.dipl.inž.gradb

pooblaščeni inženir IZS G-2345

Delovne izkušnje:

Leto Delodajalec Delovno mesto
1994 Nizke in vodne gradnje Celje d.d. pripravništvo
1994-1999 Hidro Koper d.o.o. javna vodnogospodarska služba
1999 Stavbenik d.d. vodja oddelka trženje
1999-2004 Občina Izola predstojnik urada za gospodarske javne službe
2004-2005 Občina Izola predstojnik urada za okolje, prostor, gospodarstvo in nepremičnine
2005-2007 Inštitut za ekološki inženiring d.o.o. Maribor odgovorni projektant
2007-2009 Plan invest d.o.o. Portorož projektni vodja
2010 Oikos d.o.o. vodja projektov
2010 -> T-PRING d.o.o. ustanovitelj, direktor
2000 -> Šolski center Celje - Višja strokovna šola predavatelj pri predmetih Hidrotehnični objekti in Stavbe