T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Ocena administrativnih stroškov – Sklop VI – Področje okolja – zakon o graditvi objektov

Naročnik: Ministrstvo za javno upravo

 

Izvajalec: Oikos d.o.o.         

Datum izvedbe: februar 2011

Investicijske aktivnosti pri gradnji objekta in potreben čas za izvedbo

V sklopu projekta, ki je določal zmanjšanje administrativnih bremen, so bile natančneje določene investicijske aktivnosti in ocenjen potreben čas za izvedbo le-teh za 4 različne tipe objektov:

  • Gradnja infrastrukturnega objekta - obrat za kompostiranje
  • Gradnja proizvodne hale
  • Gradnja večstanovanjskega - poslovnega objekta
  • Gradnja stanovanjske hiše