T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Nadzor pri izgradnji Obrata za pripravo obogatene zemljine v Lendavi

Investitor: Gramoz d.o.o
 

Izdelovalec projekta: Oikos d.o.o., št.projekta 1206-PGD/2010, avgust 2010

Odgovorni nadzornik: mag. Tomaž Umek, univ.dipl.inž.gradb.

Datum izvedbe: junij - oktober 2011

Gradbeno dovoljenje št. 351-240/2010-28(0514) z dne 15.6.2011

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35472-69/2010-21 z dne 8.3.2011, MOP, Agencija RS za okolje