T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Izdelava idejne zasnove ureditve prostora za zbiranje odpadnega lesa na lokaciji v Lendavi

Naročnik: Gramoz d.o.o.

Izvajalec: T-PRING d.o.o.
Datum: december 2011
Odgovorni projektant: mag. Tomaž UMEK, univ.dipl.inž.grad.

Povzetek:

Podjetje GRAMOZ d.o.o. ima na lokaciji v Lendavi postavljen Obrat za predelavo obogatene zemlje. Investitor je nameraval razširiti dejavnosti in urediti tudi pogoje za zbiranje odpadnega lesa. Namen zbiranja je predvsem zagotavljanje deleža frakcije, ki bi jo lahko uporabil v omenjenem obratu. Poleg tega pa je nameraval tudi zbirati odpadni les, katerega bi potem po izvedenem postopku drobljenja prodajal naprej potencialnim odjemnikom.