T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Izdelava hidrološko-hidravlične študije za območje OPPN Rubnik v Spodnji Polskavi

Naročnika:

Rubnik Vinko, Spodnja Polskava 245, 2331 Pragersko in
Kresnik-Rubnik Ana, Ul.Pohorskega odreda 9, 2310 Slovenska Bistrica

Izvajalec: Oikos d.o.o.          Datum: maj 2011

Rezultati hidrološko-hidravlične študije

Rezultati hidrološko-hidravlične študije kažejo, da območje OPPN Rubnik ni poplavno ogroženo.

Kot rezultat izračunov je narejena karta poplavne nevarnosti (priloga B) in karta z določitvijo razredov poplavne nevarnosti (priloga C), v skladu z Uredbo po poenostavljenem postopku.

V primeru izgradnje objektov izven območja OPPN Rubnik, vendar v območju veljavnosti kart te hidrološko-hidravlične študije je potrebno preveriti, ali je gradnja objektov v skladu z Uredbo možna, pri tem pa je potrebno upoštevati razrede poplavne nevarnosti, prikazane v kartah.