T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Izdelava elaborata Hidravlična analiza objekta lovilca olj v Ugljeviku

Naročnik: Esotech d.d.          

Izdelovalec: T-PRING d.o.o.        Datum: junij 2011

ZAKLJUČEK

Hidravlična analiza objekta lovilca olj v industrijskem kompleksu Uglajanik kaže, da je predvidena velikost objekta ustrezna.

Za natančnejšo analizo pa bi bilo potrebno pridobiti tabelo trajanja in intenzitete padavin za različne povratne dobe padavin za merilno postajo Bjieljina. Glede na razpoložljiv čas za izdelavo elaborata nam teh podatkov ni uspelo pridobiti, so pa na razpolago na HMZ Republike Srpske s sedežem v Banja Luki, vendar je potrebno za te podatke uradno zaprositi.