T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Projekti vzdrževalnih del v enotah Vrtca Semedela

Naročnik: Mestna občina Koper

Datum: 2011

Enota Rozmanova

  • Dograditev ograje ob vhodu v vrtec, junij - julij 2011
  • Zamenjava vhodnih vrat, junij - julij 2011

 

Enota Markovec

  • Intervencijsko popravilo vodovodne instalacije v kuhinji, april 2011

 

Enota Bevkova - Ankaran

  • Ureditev dveh dodatnih igralnic in zunanja ureditev, junij - avgust 2011
  • Ureditev dodatne igralnice in sanitarij, marec - maj 2011

 

Enota Beblerjeva

  • Izdelava idejne rešitve za nova oddelka v balinarski dvorani, junij 2011
  • Ureditev razdelilne kuhinje in dveh igralnic, junij - avgust 2011