T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Nadzori nad izvajanjem vzdrževalnih del v enotah Vrtca Semedela

Naročnik: Mestna občina Koper          Datum:  2011

 

Strokovni in finančni nadzor pri izvedbi vzdrževalnih del v Vrtcu Semedela

Enota Rozmanova

  • Dograditev ograje ob vhodu, julij 2011
  • Zamenjava vhodnih vrat, julij 2011


Enota Markovec

  • Intervencijsko popravilo vodovodne instalacije v kuhinji, april 2011


Enota Bevkova - Ankaran

  • Ureditev dveh dodatnih igralnic in zunanja ureditev, julij - avgust 2011
  • Ureditev dodatne igralnice in sanitarij, maj 2011


Enota Beblerjeva

  • Ureditev dveh oddelkov vrtca v balinarski dvorani, julij - avgust 2011
  • Ureditev razdelilne kuhinje in dveh igralnic, julij - avgust 2011