T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

O podjetju

Podjetje je bilo ustanovljeno 13.10.2010.

Ustanovitelj podjetja je Tomaž Umek, ki je tudi edini družbenik.

Podjetje se ukvarja pretežno z vodnogospodarsko problematiko (hidrološko-hidravlične študije, revizije projektov komunalne infrastrukture, izdelava poplavnih študij, izdelava projektov komunalne infrastrukture) in projekti s področja ekologije (projekti deponij, kompostarn, dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj za izrabo voda, hidrološka poročila za določitev ekološko sprejemljivega pretoka).

Dodatno so dejavnosti podjetja še vodenje projektov od projektne zasnove pa vse do izvajalskega inženiringa. Med dejavnosti sodijo tudi nadzori nad izgradnjo objektov in svetovanje investitorjem v vseh fazah izvajanja projektov.

Podjetje sodeluje tudi z zunanjimi izvajalci, predvsem pa z:

  • Oikos d.o.o.
  • ZaVita d.o.o.
  • AD svetovanje Anes Durgutović s.p.
  • Izvir-plan Laško d.o.o.
  • Urbikom - Matej Hozjan s.p.
  • Fakulteta za gradbeništvo