T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Kadrovske potrebe podjetja T-PRING


V obdobju 2013-2017 načrtujemo v podjetju T-PRING d.o.o. zaposlitev naslednjih kadrov:


Vodja projektov, izkušen strokovnjak tehnične (gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, strojništvo, lesarstvo, gozdarstvo, rudarstvo, naravoslovje ipd.) ali ekonomske usmeritve, z najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let pri vodenju projektov, financiranih iz skladov EU; (zaposlitev predvidoma v letu 2014);
Pomočnik vodje projektov, strokovnjak tehnične usmeritve (gradbeništvo, komunalno inženirstvo, vodarstvo, strojništvo, lesarstvo, naravoslovje ipd.) za pomoč pri vodenju projektov ter postopno uvajanje v samostojno vodenje projektov, administriranje projektov in tehnično obdelavo pri izvajanju projektov, najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 2 leti pri sodelovanju v projektih, financiranih iz skladov EU; (zaposlitev predvidoma v letu 2013);
Administrator – vodja pisarne, najmanj srednješolska izobrazba, 10 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 5 let v vodenju pisarne v podjetju s sorodno dejavnostjo; (zaposlitev predvidoma v letu 2015);
Projektni sodelavec, nov tehnični kader usmeritve promet, logistika, gradbeništvo, komunalno inženirstvo, vodarstvo; namenjen pridobivanju izkušenj in pomoči pri vodenju projektov, s perspektivo uvajanja v sodelovanje pri poslovanju družinskega podjetja in postopnim prevzemom vodenja le-tega, po pridobitvi ustreznih izkušenj; predvidoma v obdobju 2015-2017.

Zainteresirani kandidati pošljite svoj življenjepis z opisom delovnih izkušenj in referenčnimi projekti na naslov podjetja.

Kandidate, ki bodo ustrezali pogojem zaposlitve, bomo povabili na informativni pogovor.